Materiály nacházející se v tomto kurzu shrnují zásadní informace, které se váží jak k postupu tvorby závěrečné práce, tak k ­její struktuře, nevyjímaje hlavní aspekty formální podoby závěrečné práce a problematiku odkazůbibliografických citací použitých informačních zdrojů.