Úložiště materiálů vzniklých v rámci projektu Prohloubení vzdělávacích obsahů vybraných oborových předmětů a předmětů pedagogické praxe na FP TUL s ohledem na rozvoj pedagogických a didaktických kompetencí studentů studijních programů zaměřených na vzdělávání.