Kurz je určen pro účastníky modulu 4.

Modul I: První kroky s LMS Moodle.

Modul II: Pokročilé činnosti v LMS Moodle.

V kurzu se seznámíte s prostředím Moodle, vytvořením vlastního kurzu, vkládáním výukových materiálů a činností.

Výukové prezentace netradičně

V první části kurzu se dozvíte o základních pravidlech pro správnou tvorbu prezentací, naučíte se vkládat videa, zvuky, odkazy, grafické prvky a nastavovat interakce.

V druhé části se seznámíte s tvorbou prezentace v Google Docs a s možností sdílení prezentace.

V poslední části budete vytvářet nelineární prezentace v online aplikaci Prezi.

Zpracování obrazu

V tomto kurzu se naučíte zpracovávat obraz, upravovat fotografie a vytvářet koláže.

V první části se seznámíte se samotnou teorií, co lze s fotografiemi dělat a v jakých formátech je možné, je upravovat.

V druhé části se seznámíte s programem Irfan View, který lze využít pro základní operace s fotografiemi. 

Ve třetí části se seznámíte s online editorem Pixlr, kde si vyzkoušíte práci s kolážemi. 

Zpracování zvuku

V tomto kurzu se naučíte nahrávat a zpracovávat mluvené komentáře a hudební soubory.

V první části se seznámíte s programem pro konverzi souborů Format Factory.

V druhé části se seznámíte se zvukovým editorem Audacity, se základními nástroji, editací zvukového záznamu a s prací s více stopami.

Zpracování videa

V tomto kurzu se naučíte zpracovávat video, stříhat, přidávat titulky a hudební či zvukový doprovod.

V první části se seznámíte se samotnou teorií, jak lze video pořídit, v jakém formátu s ním lze pracovat a v čem se dá následně přehrávat.

V druhé části se seznámíte s programem Windows Movie Maker, který je dostupný zdarma. V rámci tohoto programu budeme s videem pracovat.

Zpracování videotutoriálů

V tomto kurzu se seznámíte s možnostmi vytváření videotutoriálů.

Kurz je zaměřen na práci v prostředí Adobe Captivate 7, zejména na softwarovou simulaci.